Yazı yazmak ve yeni hikayeler yaratmak benim için bir tutku.Duyguları ve dünyayı harflere dökebiliyorsanız çok büyük bir güce sahipsiniz.