Zerafetle yoğrulmuş "şey"lere yakın duran. Görüp, hissedebilen. Görüp, hissettiğini dile getirmeye istidatlı, şehirde bir Ceylan.