Gelişen ve büyüyen her şey, sadece ‘fayda’yı büyütmekle kalmaz; sorun alanlarını da çoğaltır. Üstelik bu denklemin, giderek asimetrik bir karaktere dönüşmesi de kaçınılmazdır. Çağımız paradigmasında yaşanan büyük problemler, salt ‘iyilik melekleri’nin çözemeyeceği kadar karmaşıklık içeriyor. Öyle ki iklim çözümleri yoksulluktan, yoksulluk eşitlikten, eşitlik toplumsal cinsiyet bağlamından ayrı ele alınamıyor. Sorun alanlarının büyüklüğü ve iç içeliği de göz önüne alındığında Philanthropic yaklaşımların toplumsal bir ölçek kazanmadan “sürdürülebilirlik” vasfını kazanamadığı, anlık iyileştirmelerle sınırlı kaldığı görülmekte. 

Gerçek Çözümler Peşinde

Sosyal Girişimcilik, tam da bu sorulara karşı oluşturulmuş en yetkin cevabın adı olarak 70’li yıllarda hayatımıza girdi. Toplumsal hayatı dönüştürme ve iyileştirme gücü ile bir çok derde deva oldu. Fakat günümüzde, başta belirttiğimiz “denklem ve asimetri” olgusunu da hatırladığımızda, prototip yaklaşımların ötesine geçme gerçekliği kendisini dayatıyor.

Sosyal girişimler de dahil bütün çabaların “gerçek” bir çözüme aracı olması, ancak toplumda karşılık bulmasıyla mümkün. Bunun için de toplumsal ve çevresel meselelere yönelik çözüm üretebilecek sivil aktörleri, aktivistleri, kısaca harekete geçmeye heyecan duyan inovatif zihinleri etrafında toplaması gerekiyor. Tıpkı kadın haklarından, dünyada açlık sorununa varana dek birçok konuda ömrünü aktivizme adamış feminist antropolog Margaret Mead’in dediği gibi:

“Küçük bir grup düşünceli ve kararlı vatandaşın dünyayı değiştirebileceğinden asla şüphe etmeyin. Sahip olduğumuz tek gerçeklik budur.”

İşte dünyada 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye yayılan küresel bir sosyal girişimcilik platformunun İstanbul ayağı olan Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminde yaygın olarak uygulanan girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım izliyor.

“…Dalga da o, derya da odur aynı zamanda…”

Bu dizeler, insanı tarif eden, en etkili söz dizimi olabilir. İnsanın sadece güçlü potansiyeline işaret etmekle kalmaz, kendi gelişimini oluştururken, yıkımını da barındırdığını, bir cümleye sığdırır. Bu gerçekliği, ülkemizde sadece ilk fark edenlerden değil, bu konuda ilk harekete geçenlerden olmanın gururunu da taşıyan Borusan, ‘farklılık’ bahsinde kararlı ve özgün adımlar atmaya devam ediyor. Sağlanacak desteklerin çarpan etkisi yaratabileceği bir model vasıtasıyla, sürdürülebilirlik, sosyal inovasyon ve sosyal etki / toplumsal fayda alanlarına farklı bir soluk getiren program, mevcut desteklere erişimde zorlanan ekipleri vitrine çıkarırken, harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri de desteklemeyi amaçlıyor.

İyiler, Asla Yalnız Yürümeyecekler

Borusan, Sürdürülebilir Fayda Programı’nda iki temel meseleye odaklanıyor: İklim krizi ve eşitsizliklerin azaltılması. Hem de konunun etrafında dolaşmadan.

İklim krizi ile mücadele adına; yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, emisyon azaltımı, ileri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi ve geri kazanımı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin azalması ile mücadele, karbonsuz kentsel mobilite çalışmaları gibi çok önemli konuları kapsayan projeleri destekleme sözü veriyor.

Eşitsizliğin azaltılmasında çorbada bir tuzdan fazlası olmaya kararlı duruşuyla Borusan; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın ve kutuplaşmaların önlenmesi, engellilik alanında eşitsizliğin azaltılması, eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması konularında projeleri desteklemek için sabırsızlıkla bekliyor.

Borusan’dan Tam Destek

Borusan, Cumhuriyetimizin 99. yılında, 29 Ekim tarihi itibariyle https://surdurulebilirfayda.com web sitesi üzerinden açılan başvurular toplandıktan sonra, yapılacak değerlendirme sonucunda 4 projeyi desteklemeyi planlıyor. Proje başvuruları 29 Kasım’da sonlanırken Aralık’ta sonuçlar açıklanacak ve Ocak – Mayıs ayları arasında kazanan projeler desteklenecek.

Kazanan projelere kapasite ve proje geliştirme desteği, ihtiyaç analizi & etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği, görünürlük desteği sağlanırken, 200.000 TL’ye kadar hibe desteği sunulacak. Bununla birlikte Impact Hubİstanbul’un ve Borusan’ın iletişim ağlarına dahil olma fırsatı ve katılımcıların kendi alanlarında, topluluklarını oluşturmaları ve geliştirmeleri için Impact Hub İstanbul’da farkındalık etkinlikleri organize etme fırsatı da verilecek. Farklı sektörlere verilen bu destek sizi de kapsıyor ve uzun zamandır geleceğe bir fayda miras bırakmak için çalışıyorsanız, Borusan destek için hazır.

Geçmişe Saygı & Geleceğe Miras

Büyük insanlık ailesine karşı hissedilen sorumluluk duygusu, öncelikle kendi tarih ve coğrafyamızdan beslenmiyorsa oylum kazanamaz; buna inanıyoruz. Borusan, Sürdürülebilir Fayda Programı’nı Cumhuriyet’in 99. yıldönümünde hayata geçirmeye karar verdiğinde, bu toprakların iki değerine saygı duruşunu bir borç bildi. Birincisi, “Biz 72 millete bir nazardan bakarız!” diyen tarihsel duyarlılığa. İkincisiyse, 99 yıl önce mecalsiz ve yorgun düşmüş bir ülkeye “kimsesizlerin kimsesi” olarak tarif edilmiş bir Cumhuriyet fikrini önce düşünüp sonra da hayata geçirenlere… Cumhuriyet’in 100. yılında meyveleri toplanacak, gelecek yüz yıllara ise sürdürülebilir bir miras bırakacak programı daha detaylı incelemek için tıklayın!