Yeni yerler kesfetmekten yorulmayan, yeni yemekler yedikçe mutlu olan, hareket-bereket tamlamasının tam da üzerine cuk oturduğu kişi.
Nereye giderseniz gidin kafanızı boşaltarak gidin !