Her şerde bir hayır var derler, biliyorsunuz. Pandemi süreci ekonomiyi, insan ve toplum ilişkilerini, doğaya bakışı, ticareti, kısaca pek çok konuda neler olacağının belirsizliğini yaşatıyor şüphesiz. Birçok insanın hayatını, işini kaybetmesinin yanı sıra doğanın nefes almasına, insanların durup düşünmesine bir iyilik yapmış olabilir mi? Ne dersiniz? Peki ya pandemi ve iş yaşamı ilişkisi? Büyük krizler doğuran bu süreç klasik çalışan-işveren konseptlerinin dışına çıkmamıza yardımcı olacak mı?

Pandemi ve İş Yaşamı
Pandemi ve İş Yaşamı | Fotoğraf: Unsplash/@jessbaileydesigns

Pandemi ve İş Yaşamı

Pandemi süreci iş dünyasını da kuşkusuz etkiledi. Çalışma saatleri, çalışma şekilleri hatta çalışan profili bile değişmeye başladı. Yeni çalışan profilleri oluştu, evden çalışan, uzaktan çalışan gibi. Gelecekteki istihdam sürecinde -pandemi sürecinin ne kadar süreceğini bilemiyoruz- teknolojinin ve dijitalleşmenin artmasının etkisiyle artık çalışan kişiler kendilerine vakit ayırmak gerektiğini yavaş yavaş anlıyor gibi. Ofise gitmeden de çalışılabildiği gördü büyük (!) patronlar, yöneticiler… Bu noktada önemli özellikler barındıran bir profil içeriği sunmak istiyorum. Bu profil içeriğini sadece iş dünyası için değil ayrıca toplumda özgür olma ve bunun sonucunda oluşacak verimlilik oranını görmek adına hepimizin önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Mobbing mağduru olmadan ya da mobbing uygulamadan çevremizdeki insanları özgür bırakmalıyız, değil mi?

Pandemi ve İş Yaşamı
Pandemi ve İş Yaşamı | Fotoğraf: Unsplash/@nelly13

Mobbing sadece iş dünyasında geçerli olmayan bir grup insanın hep birlikte bir insana veya başka bir gruba kabadayılık yapması demek. Latince kökenli olan bu sözcük tahmin ettiğiniz gibi psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme ve etkisini hissettiğimiz sıkıntı verme anlamlarına geliyor. Böyle bir ortama kim maruz kalmak ister ki? Belki Covid-19 salgını bu kaba davranışın değişmesi gerektiğini biz insanlara öğretecek. Ne dersiniz?

Proaktif Yaklaşım

Peki siz kendiliğinizden hareket edebilseydiniz veya bir işi yapmak için her zaman ilgiliden ya da kişiden direktif beklemeseydiniz nasıl olurdu? Tahmin ediyorum ki, direktif beklemeden bir şeyleri yapsanız size kafana göre işe yapma diyenler, yapmazsanız neden yapmadın diyenler var etrafımızda. Oysa proaktif davranışları edinmek ya da bunun edinilmesine izin vermek bir insanın/çalışanın isteğinin ve motivasyonunun artışına güzel bir sebep olur.

Peki Proaktif Kişi Nasıl Davranır?

📌 İnisiyatif alır.

📌 Sorunun çözümü için çeşitli yol ve yöntemleri dener.

📌 İşinin sorumluluklarının farkındadır.

📌 Bir iş yapmak için her zaman ilgilisinden direktif beklemez.

📌 Olumsuzluklara söylenmek yerine kalkar ve yapar.

📌 İstenilen ne ise günü gelmeden süreç hakkında ilgililer kimse  bilgilendirir.

Herkesin sorumluluğunu bilerek özgür olduğu bir ortamda ürettiği iş topluma ve çalışma ortamına adım adım ilerleme kaydettirmesinde çok önemli. Bu özgürlüğü  hem iş dünyası için hem toplum için hem de bireyselliğimiz için oluşturmalıyız.

Kapak Fotoğrafı: Unsplash/@cwmonty

İlginizi çekebilir: Gizem Kalaç’tan İş Yaşamında Kadına Psikolojik Şiddet