Yatırımcılar yıllar içerisinde yatırım tercihlerinin dünya üzerindeki etkileri konusunda daha bilinçli hale geldiler. Birçok kurum ve birey artık yatırım yaptıkları şirketlerde sadece finansal getiriden fazlasını arıyor. Şirketlerin aynı zamanda topluma ve çevreye faydası olması, etik değerler üzerine kurulması, küçükten büyüğe birçok yatırımcı için vazgeçilmez bir etmen oldu. Bu noktada “sürdürülebilir yatırım” kavramı son yıllarda oldukça popülerleşti. Peki sürdürülebilir yatırım nedir? Neden tüm dünyanın gözü bu yatırım biçiminin üzerinde?

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Yatırım

Sürdürülebilir yatırım kavramını anlayabilmek için her şeyden evvel sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Herkes için daha iyi bir dünya felsefesiyle yola çıkan sürdürülebilirlik akımı; ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler arasında bir denge bulmayı amaçlıyor. Bu yolda, hızlı kontrolsüz ve yok edici üretim ve tüketim zincirlerinden ziyade kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi amaçlanıyor. Bir başka deyişle sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunmasını, atık ve kirliliğin azaltılmasını, kapsayıcı ve eşitlikçi toplumların desteklenmesini ve sorumluluk sahibi tüketim ve üretim modellerinin teşvik edilmesini içeriyor.

Sürdürülebilir yatırım ise, yalnızca finansal getirileri değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterlerini de dikkate alan bir yatırım stratejisi. ÇSY kriterleri, bir yatırımın sürdürülebilirliğini ve olumlu etkisini değerlendirirken çevresel etki, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişim ile ilgili faktörleri inceliyor. Sürdürülebilir yatırım, yatırım yapmanın uzun vadeli sonuçlarını dikkate alıyor. Çevreye zarar verme, sosyal eşitsizlik ve etik dışı uygulamalar gibi riskleri barındırmayan işletmelere ve projelere yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu yatırım yaklaşımında bireyler ve kurumlar sürdürülebilir yatırım yaparak hem dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmak hem de finansal hedeflerine ulaşmak istiyorlar.

5 Maddede Sürdürülebilir Yatırımın Faydaları

Sürdürülebilir yatırım yapmak sadece toplum ve gezegen için faydalı kararlar almak değil tabii. Aynı zamanda dünyamız için olumlu bir etki yaratırken uzun vadeli finansal getiri sağlayabilecek araçların hedeflendiği bir yatırım tarzı. Peki nasıl?

_Olumlu Etki Yaratmak

Sürdürülebilir yatırım, yatırımcıların kendi değerleriyle örtüşen sürdürülebilir işletmelere ve projelere katkıda bulunmalarını sağlıyor. Bu yaklaşımla, topluma ve gezegene fayda sağlayan olumlu sosyal ve çevresel sonuçlar hedefleniyor. Yatırımcılar sürdürülebilirlik ilkelerine uygun projelere yatırım yaparak hem finansal getiri elde edebilir hem de çevreye ve topluma olumlu etkiler sağlayabiliyor. Bu durum, insanları daha bilinçli ve etik bir tüketim biçimine yönlendiriyor.

_Riskleri Yönetmek

Güçlü ÇSY politikalarına sahip şirketlere yatırım yapmak, çevresel felaketlerle, mevzuat değişiklikleriyle, itibar zedelenmesiyle ve sosyal sorunlarla ilgili riskleri azaltmaya yardımcı olabiliyor. Yatırımcılar ÇSY faktörlerini göz önünde bulundurarak yatırımlarıyla ilişkili risk ve fırsatlara dair daha kapsamlı bir görüş elde edebiliyorlar.

_Uzun Vadeli Değer Yaratmak

Sürdürülebilir yatırımlar uzun vadede rekabetçi finansal getiriler sağlayabiliyorlar. Güçlü ÇSY politikalarına sahip şirketler, müşterileri çekme, çalışanlarına sağladıkları güvence, destek ve memnuniyetle performanslarını artırma ve olumlu bir itibar oluşturma olasılıklarını yükselterek zaman içinde daha iyi performans gösterebiliyor.

_Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Teşvik Edilmesi

Sürdürülebilir yatırım, şirketleri ÇSY kriterlerine odaklanarak şeffaf ve hesap verebilir iş uygulamalarını benimsemeye teşvik ediyor. Yatırımcıların aktif katılımı ve savunuculuğuyla sürdürülebilirlik alanında daha geniş bir etki yaratma potansiyeli oluşuyor. Yatırımcıların aktif rolleri, sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşması için etkili bir rol oynayarak, şirketleri toplum ve çevre üzerindeki etkileri konusunda sorumluluk sahibi olmaya çağırabiliyor.

_Sürdürülebilir Bir Geleceğe Geçişi Desteklemek

Sürdürülebilir işletmelere yatırım yapmak, daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi hazırlandırabiliyor. Sürdürülebilir yatırım, diğer sektörlerin yanı sıra sermayenin yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve temiz ulaşıma yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayabiliyor.

Aktif Yatırımcılar için Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri Nasıl Oluşturulur?

Sürdürülebilir yatırım stratejileri, finansal getiri elde ederken aynı zamanda olumlu sosyal ve çevresel etkiler yaratmak isteyen yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geliyor. Sürdürülebilir bir yatırım stratejisi oluşturmakla ilgileniyorsanız, işte dikkate almanız gereken bazı adımlar:

_Sürdürülebilirlik Hedeflerinizi Tanımlayın: Sürdürülebilir bir yatırım stratejisi oluşturmanın ilk adımı kesinlikle sürdürülebilirlik hedeflerinizi tanımlamak. Sizin için önemli olan konular neler? Örneğin, yenilenebilir enerji, sosyal eşitlik veya sürdürülebilir tarımı teşvik eden şirketlere yatırım yapmak istiyor musunuz? Sürdürülebilirlik hedeflerinizi belirlemek, hangi alanları desteklemek istediğinizi ve hangi işletmelerin ÇSY kriterlerinizi karşıladığını belirlemenize yardımcı olacak.

_Kapsamlı Araştırma Yapın: Sürdürülebilirlik hedeflerinizi belirledikten sonra, değerlerinize ve ÇSY kriterlerinize uygun şirketleri ve yatırımları belirlemek için araştırma yapın. Operasyonlarında, tedarik zincirlerinde ve ürünlerinde sürdürülebilirliğe öncelik veren işletmeleri arayın. Karbon ayak izi, çalışan katılımı, çeşitlilik ve kapsayıcılık, insan hakları ve toplumsal etki gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Sektör trendleri ve yeni ortaya çıkan ÇSY sorunları hakkında güncel bilgiler edindiğinizden emin olun.

_Yatırım Dağılımınızı Belirleyin: Portföyünüzün ne kadarını sürdürülebilir yatırımlara ayırmak istediğinizi belirleyin. Bu dağılım finansal hedeflerinize, risk toleransınıza ve etik inançlarınıza bağlı olarak değişecektir. Riskleri azaltmak ve fırsatları artırmak için sürdürülebilir yatırımlarınızı çeşitlendirmek de isteyebilirsiniz.

_Aktif Yatırım Yönetimini Seçin: Aktif yatırım yönetimi, pasif yönetime kıyasla sürdürülebilir yatırımlar için daha fazla fırsat sunabilir. Aktif yöneticiler, ÇSY faktörlerine öncelik veren ve değeri düşük şirketleri belirleyebilir ve daha sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerini teşvik etmek için şirketlerle iletişim kurabilir. Ancak aktif yönetim, pasif yönetime kıyasla daha yüksek ücretler ve riskler de içerir.

_Yatırımlarınızı İzleyin: Performanslarını ve toplum ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek için sürdürülebilir yatırımlarınızı düzenli olarak izleyin. Finansal getiriler, ÇSY derecelendirmeleri, sosyal ve çevresel sonuçlar gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Şirketleri ve yatırım yöneticilerini daha sürdürülebilir uygulamalar benimsemeye teşvik etmek ve olumlu değişimi savunmak için onlarla iletişim kurun.

_Haberdar Olun: En son sürdürülebilirlik trendleri, yönetmelikler ve en iyi uygulamalar hakkında güncel bilgilere sahip olun. Sektör konferanslarına ve etkinliklerine katılın, sürdürülebilirlik uzmanlarıyla iletişim kurun ve farklı yatırım seçeneklerini keşfedin. Bilgi sahibi olmak, daha bilinçli kararlar vermenize ve sürdürülebilir yatırım stratejinizi güncel ve etkili tutmanıza yardımcı olabilir.

Sürdürülebilirlik Yatırım İçin Çeşitli Stratejiler

1.  Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Yatırımı:

Bu yaklaşım, yatırım yapılacak şirketleri seçerken çevresel etki, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim olmak üzere üç ana faktörü dikkate alıyor. Sürdürülebilir uygulamalar sergileyen, etik ve sosyal sorumluluğa bağlı olan şirketleri belirlemeye çalışıyor.

2.  Etki Yatırımı:

Bu strateji, finansal getiri elde etmenin yanı sıra ölçülebilir bir şekilde olumlu sosyal veya çevresel sonuç elde etmeyi amaçlıyor.. Bu yatırımlar temiz enerji veya uygun fiyatlı konut gibi belirli bir konuya odaklanabilir.

3.  Tematik Yatırım:

Tematik yatırım yenilenebilir enerji, su tasarrufu ve yeşil altyapı gibi tema bazlı yatırımların yapılmasına odaklanıyor. Tematik yatırım yaparken, yatırımcıların değerleriyle örtüşen ve uzun vadeli büyüme potansiyeli sunan şirketleri ve projeleri belirlemenin esas olduğunu hatırlamak lazım.

4.  Aktif Hissedar Katılımı:

Aktif hissedar katılımı, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve şirketlerin ÇSY kriterlerini benimsemelerinde rol oynamak için diyalog, katılım ve oylama yoluyla şirketlerle ilişki kurmayı içeriyor.

5. Elden Çıkarma:

Elden çıkarma, sürdürülebilir veya etik standartlara uymayan şirketlerdeki yatırımların elden çıkarılması veya azaltılması anlamına geliyor.

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru…

Sürdürülebi̇li̇r yatırım, sosyal ve çevresel faydaları desteklerken fi̇nansal geti̇ri̇ler elde etmeyi̇ amaçlayan, gelecek vaat eden, güçlü bi̇r yatırım yaklaşımı. Sürdürülebilir yatırım, risklerin azaltılması, olumlu etki yaratılması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin teşvik edilmesi, uzun vadeli değer yaratılması ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişin desteklenmesi gibi bir dizi fayda sunuyor. Günümüzde yatırımcılar, çeşitli stratejiler arasından seçim yapılabiliyor. Bu stratejileri başarılı bir şekilde uygulamak için yatırımcılar sürdürülebilirlik hedeflerini tanımlayarak, kapsamlı araştırmalar yaparak, yatırım dağılımını belirleyerek, aktif yatırım yönetimini seçerek, yatırımlarını izleyerek ve bilgi sahibi olarak işe başlanmalı.

ireyler ve kurumlar sürdürülebilir yatırım yaparak, finansal hedeflerine ulaşırken topluma ve gezegene olumlu katkıda bulunabilir, sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılabilirler. Sürdürülebilir yatırımın sadece bir trend değil, daha adil, dirençli ve çevreye duyarlı bir gelecek inşa etmek için bir gereklilik olduğunu unutmamalıyız.

Sürdürülebilir yatırımlar için hangi fona yatırım yaptığınızı biliyor musunuz?

Odeabank olarak sürdürülebilirliğe ve çevreye önem veriyoruz. Siz de fosil yakıt kullanımını finanse eden fonlar yerine yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım gibi uygulamaları destekleyen fonlara yönelerek küçük de olsa bir değişim yaratabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik ve çevre konularında hazırladığımız yazılarla farkındalık yaratmayı arzuluyoruz. Sitemizde yer alan tüm içerikler bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. İçeriklerdeki bilgiler konusunda konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan evvel bir uzman görüşü almanızı tavsiye ederiz.

Yatırım fonları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

***

UYARI NOTU:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatırım yapmadan önce kendi risk ve getiri tercihlerinizi öğrenmeli ve her halükarda söz konusu faaliyetler için yetkili bir kuruluşu ile çalışmanızı ve diğer kaynaklardan faydalanmanızı öneririz. Zira sadece buradaki bilgilerle yatırım yolculuğunuza başlamanız beklediğiniz sonuçları doğurmayabilir. Beklentileriniz kapsamında bir getiri elde edemeyebileceğiniz gibi, risk algınızın üzerinde bir kayıp yaşayabilirsiniz. Buradaki yazılarda yer alan bilgiler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İşbu yazılardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan ve burada yer alan bilgiler dayanarak alınacak yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından Odea Bank A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir.

İlginizi çekebilir: Odea’dan Sanat Yatırımı