‘Çerçeve İçi Çerçeve Dışı’ temasıyla bu yıl ikincisi gerçekleşen Yeditepe Bienali, içeride kaybettiğimizi dışarıda aramaya dair sorunsalları ve Batı’nın anlam dünyasının çerçeve ile ilişkisinini odağına alıyor. Çerçeve temasıyla ortaya çıkan çelişkiyi, geleneksel sanatların kendi estetik ve kültür enstrümanlarıyla birlikte tartışan bienal, restorasyonu devam eden Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’de izleyiciyle buluştu ve 7 Mart 2022 tarihine dek Nuruosmaniye Camii Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı’nda devam ediyor. Gelin hem 2. Yeditepe Bienali’ni hem de bu birbirinden değerli dört farklı mekanı birlikte inceleyelim.

2. Yeditepe Bienali

2. Yeditepe Bienali

2. Yeditepe Bienali, ‘Çerçeve İçi Çerçeve Dışı’ temasıyla henüz tartışılmamış fakat oldukça merkezi olan bir soruyu cevaplamaya çalışıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen bienal; tezhip, hat, minyatür ve ebru gibi geleneksel sanatların, Batı’nın anlam dünyasında yer alan disiplinlerle sınırlandırılması ve çerçeve içerisinde sergilenmesiyle yaşanan farklılıkları gündeme getiriliyor.

2. Yeditepe Bienali Mekanları

223 yerli ve yabancı sanatçının eserlerinin yer aldığı 2. Yeditepe Bienali, 7 Ocak’ta Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’de izleyiciyle buluştu ve 7 Mart 2022 tarihine dek Nuruosmaniye Camii Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe

2. Yeditepe BienaliSüleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe

Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’nin mimari özelliklerine uygun olarak geliştirilen sergileme yöntemleri, bu mekanın simetri ve asimetrisini içselleştiren yataylığı esas alıyor. 250’den fazla eserin çerçevelerini kapatan ya da tamamen gizleyen “paketleme, örtme, açma” düzenlemeleri ise çerçeve mekanına ilişkin problemlerin yanı sıra esasında büyük ölçüde bir ibadet pratiğinden doğan bu sanatların günümüz kültür endüstrisi içindeki konumlarına dair sorgulamalara da işaret ediyor. Bu düzenleme ayrıca izleyicilere “çerçevelemeyi” dayatmaktan ziyade kendi görme biçimlerini bulmaları için de olanak sağlıyor.

Nuruosmaniye Camii Mahzeni

2. Yeditepe BienaliNuruosmaniye Camii Mahzeni

Nuruosmaniye Camii Mahzeni’ndeki çalışmalar, geleneksel sanat eğitimi almış sanatçıların uygulama ve sergileme tarzları hakkındaki sorularını görünür kılıyor. Küratör Berkan Karpat, mahzende sergilenen eserlerin, enstalasyon anlamında bir “yerleştirme” değil de bir tür “yerini arama”, “her şeyin zaten yerli yerinde olduğu”na dair kadim Anadolu bilgeliğinin çağrısını işitmeye ve duyurmaya dair bir teklif olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Mekanı geleneksel Türk sanatının bir laboratuvarı olarak düşünürsek, eserler de sanatçıların yön alma denemesinin işareti. Onu da Nuruosmaniye Camii Mahzeni’nde yaşatıyoruz. Bu kısmen ve yeni bir akışın başlangıcına da bir işaret veriyor.”.

Fatih Cam Küp Galeri

2. Yeditepe BienaliFatih Cam Küp Galeri

Fatih Cam Küp Galeri, 2. Yeditepe Bienali’nin diğer sergi mekanlarından farklı olarak sanatseverleri interaktif bir deneyime davet ediyor. Burada “Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” temasını hem çerçevenin içinden hem de çerçevenin dışından deneyimlemek mümkün. Ziyaretçiler kendilerini hangi çerçeve arka planıyla görmek istiyorlarsa, kitapçıktaki alternatiflerden dilediğini seçebiliyor. Bienal’e eserleriyle katkı sağlayan sanatçıların röportajlarını sesli olarak dinleyebildikleri gibi dileyen misafirler özel alanda röportajları ve bienal ile ilgili filmleri de izleyebiliyorlar. Fatih Cam Küp Galerisi’nin ziyaretçilerini bekleyen en önemli deneyimlerinden biri de Darüzziyafe ve Süleymaniye Cami Mahzen’deki sergileri VR gözlükle gezme imkanı bulmaları. Cam Küp Sanat Galerisi’ne gelen sanatseverler, bienalin eser ve mekânlarını dijital olarak gezerek, 3 boyutlu halini görebiliyorlar.

4. Yedikule Hisarı

2. Yeditepe BienaliYedikule Hisarı

2. Yeditepe Bienali’nin son mekanı Yedikule Hisarı’nda ise 6 eser sanatseverlerle buluşuyor. 5 sanatçının toplamda 6 eserinin yer aldığı Yedikule Hisarı’nda mevcut kule yapıları bu eserlerin dikey ve odalama yöntemleriyle sergilenmesine olanak sağlıyor. Kulelerin yüksek olmasının eserler için meydan açtığını belirten küratör Bekan Karpat, ilk iki kulede tercih edilen dikey yerleştirme yöntemlerinin izleyicilerin perspektiflerini değiştirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. İzleyiciler üçüncü kulede vertikal hareketin yanı sıra odalama yöntemiyle karşılaşıyor. Obje, fotoğrafa dayalı performans ve anıt heykeli üçüncü kulede izleyiciyle buluşuyor.

Bu yıl ‘Çerçeve İçi Çerçeve Dışı’ temasıyla gerçekleşen 2. Yeditepe Bienali’ni 7 Mart 2022 tarihine dek Nuruosmaniye Camii Mahzeni, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı’nda ziyaret edebilirsiniz. Bienal hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.