Gıdaların Dünya üzerindeki yolculuğu; sinema, sanat ve edebiyatta mutfak kültürü. Bol bol yiyelim, bol bol okuyalım!