Mert Diner’in üzerini kapamak ve örtmek meselesiyle ilgilenen çalışmaları “Gözden Uzak” (Out of Sight) başlığı altında bir araya geliyor. 27 Nisan tarihine dek İMALAT-HANE’de izleyiciyle buluşacak olan sergi görünmeyenle ve boşlukla kurduğu ilişkinin zamansal evrimine ve yüzeydeki olasılıklarına odaklanıyor. 

041a2707-kopya
“Gözden Uzak” sergi genel görünüm

Sanatçının pratinğinde önemli bir yeri olan çizim bu sergide konumunu ağırlıklı olarak hissettiriyor. Sergi çerçevesinde ürettiği işlere Diner’in 6 yıllık üretim pratiğinden işleri de eşlik ediyor. Diner kimi zaman şehrin duvarlarında üzeri örtülmüş izlerin kimi zaman da bireyin kendi hafızasında, belleğinde üzeri örtülenlerin izini sürmeye ve anlamaya çalışıyor. Görünenin ardındaki / görün(e)meyen ile ilgilenen sanatçı, boşluğa düşeni, bir anlık da olsa görünür hâle getirmeye çalışıyor.

041a2652
“Gözden Uzak” sergi genel görünüm

Sergi alanında sanatçının 3 serisi bir araya geliyor. 2016 ve 2022 arasını kapsayan seriler, üstünü kapatmak ve görünürün görünmeyenle olan çelişkili ilişkisi üzerine odaklanıyor. Şehrin duvarlarından, üzeri otorite tarafından gri bloklarla kapatılan duvardaki ifadelerden, kapatanla kapatılan arasındaki gerilimden ve titreşimden yola çıkan “Lovely fucking greys” serisinde soğuk gri bloklar ve limitli bir palet karşımıza çıkıyor. “Leave us alone” serisi ise biraz daha tepkisel bir noktadan yaklaşıyor, kapatanla girdiği diyalog ile daha itiraz eden bir yerden yola çıkıyor ve daha fazla renk ve jest barındırıyor. Bir diğer seri “Uncanny states” ise üzerini kapatmanın bireysel olarak ne olduğuna bakmaya davet ediyor. Sanatçının kendisine dair nelerin üzerini kapadığını ve bunun ne anlama geldiğini sorguladığı bir sürece ve aynı zamanda pandemi dönemine denk geliyor.

041a2674
“Gözden Uzak” sergi genel görünüm

Sanatçının mekan girişindeki duvarda bizi karşılayan çizimleri, bu üç seriye ek olarak pratiğinin anlayış olarak evrildiği güncel noktayı temsil ediyor. Mekânın içerisinde ilerledikçe, renk paletinin değişimini, üstünü kapatma başarısızlığının kabulünü, örten katmanların saydamlaştığını, altta kalan imgelerin kenarlardan ısrarla sızmaya devam ettiğini görüyoruz. Sergiyi 27 Nisan tarihine dek Bursa’da yer alan İMALAT-HANE‘de ziyaret edebilirsiniz. 

Kapak Fotoğrafı: “Gözden Uzak” Sergi

İlginizi çekebilir: Burcu Dimili’den Seçil ile: “Being” Sergisi Üzerine Bir Sohbet