Her gün daha da yaygınlaşan ruhsal yolculuk, meditasyon, içe dönüş ve spiritüalizm gibi konulara az da olsa hepimiz aşinayız. Özellikle pandemi süreciyle evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz son bir senede, içimize daha çok döndüğümüz, kendimizi keşfettiğimiz, materyalizmden uzaklaşıp maneviyata daha çok odaklandığımız bir dönem geçirdik ve ruhumuzun ihtiyaçlarına yöneldik. Biz evrene yönelince, o da bize bazı mesajlar sunmaya başlamış olabilir. Daha önce dikkatimizi çekmeyen ve aslında sürekli karşımıza çıkan o sembollerin anlamlarına gelin bir bakalım ve bir kez daha düşünelim. Belki evren size de bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir…

Spiritüel Semboller | Fotoğraf: Pixabay (pexels.com)

Spiritüel Semboller

Öncelikle spiritüelin anlamına bakalım: Fransızca kökenli bu sözcük “tinsel, ruhsal” anlamına geliyor. Bu sembollerin de bize ruhlar aleminden verilen bazı mesajları ilettiğine inanılıyor. İnceleyeceğimiz sembollerin tamamı hem çok gizemli hikâyelere, hem de güçlü bir tarihi arka plana sahip…

Fatma Ananın Eli – Hamsa

Hamsa | Fotoğraf: pinterest.com

Hamsa hepimizin dekorasyon ve aksesuarlarda sıkça karşılaştığı; bereket, bolluk ve şans getireceğine inanılan bir semboldür. El simgesi, kutsal olarak kabul edilen kadınların yani Hz. Fatma ve Hz. Meryem’in sembolüdür. İnanışa göre Hz. Meryem’in İsa Mesih’i doğuracağı sırada tuttuğu dal bir el şeklini almıştır. Hz. Fatma’nın helva yaparken elini helvaya daldırmasından da ortaya çıktığı söylenmektedir.

Anadolu’da üreten kadınlar tarafından “El benim değil Fatma ananın eli” şeklinde deyimlerle kullanılır. Bir ebenin doğum yaptırırken, örgü ve dantel yapılırken, yoğurt mayalarken, ekmek yaparken, süt sağarken, turşu kurarken bu cümleyi kullanırlar, yaratıcıdan bolluk ve bereket getirmesini isterler.

Kem göze karşı koruyucu olduğuna, iyi şans getirdiğine de inanılmaktadır. Arapçada “Hamse” olarak bilinir. Orta Doğu kültüründe, Musevilik ve İslamiyet’te sıkça kullanılır.

Lotus Çiçeği

Lotus Çiçeği | Fotoğraf: Quang Nguyen Vinh (pexels.com)

Lotus, spiritüel alemin gözde bitkisidir. Ruhani gelişim, saflık, yeniden doğuş, aydınlanma anlamlarına gelir. Nilüfere benzeyen ve boyu 3 metreyi bulabilen bu çiçek karanlık ve çamurlu sularda yetişir. İçinde olduğu karanlığa ve çamura rağmen temiz kalmayı başarabilen Lotus, doğadan gelen bir ilham olmuştur.

Çamurlu suyun içinde olması çirkin bir maddi hayatın içinde saf ve temiz bir maneviyatı simgeler. Saf, parlak, canlı ve zariftir. Çamurlu suyun içinde olması onu hiç etkilemez, o “kendisi” gibi yani tertemiz kalmayı başarır. 12 taç yapraktan oluşur ve üzerine en ufak bir toz zerresi geldiğinde bile yapraklarını sallayarak tozu iter. Geceleri batıp suyun altına girer, gündüzleri suyun yüzeyine çıkıp yeniden açar.

Hinduizm, Budizm gibi inanışlarda, Çin’de, Japonya’da, Eski Mısır’da ve İran’da kutsal bir sembol olarak kullanılır.

Her Şeyi Gören Göz – Horus’un Gözü

Horus’un Gözü | Fotoğraf: pinterest.com

İlahilik ve sezgisel görü anlamına gelir. Güneş tanrılarının hayat verici ışığını, aydınlanmayı, bilgiyi, uyanmayı temsil eder. Horus’un gözü Eski Mısır’da İsis ve Osiris’in oğlu olan Horus’un tüm evreni aynı anda ve tüm boyutlarıyla görebilen ve ay gözü olarak anılan sol gözüdür. Horus Mısır tanrılarının en büyük tanrılarındandır.

Genelde nazar boncuklarıyla birlikte kötü bakan gözlerden korunmak amacıyla kullanılır. Kem göz birinin bize çok uzun süre ve zarar verecek şekilde bakmasına denir.

Musevilik, İslamiyet, Hinduizm ve Budizm gibi inanışlarda yaygın bir semboldür. Hala kötü gözleri uzaklaştırmak amacıyla yaygın olarak kullanılır.

Mandala

Mandala | Fotoğraf: pinterest.com

Mandala Sanskrikçe bir sözcüktür. Manda, enerji; la ise kap anlamındadır. Yani enerjiyi tutan, saklayan ve koruyan bir kap anlamına gelir.

Mandala’nın kökleri Hindistan ve Tibet’ten gelir. Meditasyonun çizim yoluyla yapılan çeşididir. Mandala çizmek çoğu zaman semazenlerin dönüşüne benzetilir. Yaratılış süreci ruhun konuşması ve kendini ifade etmesi olarak kabul edilir. Renkler ve şekiller yoluyla ruhumuz bizimle bağlantı kurar ve konuşmaya başlar.

Mandalanın temelde bir çemberi vardır. Tüm şekiller bu çemberin etrafında yer alır. Hint ve Tibet geleneklerinde Kosmos (Evren, Kainat) anlamındadır. Aslında düşünüldüğünde hayattaki her şey bir mandalaya benzer. Güneş sistemi, beynimiz, hücrenin yapısı, çiçek ve yaprakları, saçlarımızın çıkışı…

Mandala Çizmenin Yararları

 • Huzur ve sakinlik
 • Dengeyi bulma
 • Odaklanma, dikkati tek bir yerde toplama
 • Sabırlı olma
 • Zihni arındırma
 • Yaratıcılığı artırma

Siz de ruhsal ya da bedensel olarak bunaltıcı bir dönemden geçtiğinizi düşünüyorsanız mandala çizerek ve boyayarak ruhunuzu konuşturabilir ve sakinleştirebilirsiniz.

Buddha Heykeli

Buddha Heykeli | Fotoğraf: pinterest.com

Bu heykeller çeşitli oturuş pozisyonları, el ve ayak duruşları ve yüz ifadeleriyle çoğumuzun karşısına çıkar ve aslında bize farklı mesajlar verir. Bu heykelde oturan kişinin milattan önce Hindistan’da yaşayan öğretmen ve Budizm’in kurucusu Gatama Buda’dır. Asıl adının Siddharta Gautama olduğu tahmin ediliyor.

Buddha kelime anlamı olarak Sanskkritçe dilinde uyanmak, farkında olmak, idrak etmek anlamlarına da gelir. Gülen Buddha, öğretici Buddha, selamlama duruşlu Buddha vb. çeşitleri vardır. Hepsi aslında Budizm inancındaki farklı birer öğretiye dikkat çeker. Buddha inancında temelde 4 temel ilke vardır:

 • 1. Gerçek Dukkha: Hayat ve varoluş temelde acılarla bezelidir. Zevk, sefa ve eğlence boştur.
 • 2. Gerçek Samudaya: Acılarımızın kaynağı arzu ve isteklerimizdir.
 • 3. Gerçek Nirodha: İstek, arzular ve bencillikten vazgeçildiğinde acılar sona erebilir.
 • 4. Gerçek Magga: Kör isteklerini bırakmayı başaranlar Nirvana’ya yani ebedi mutluluk ve huzura erişebilir.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/

Om

Om | Fotoğraf: pinterest.com

Hepimiz yoga veya meditasyon yapan birilerinin bu sesi tekrar ettiğine tanık olmuşuzdur. Bu aslında odaklanmayı sağlamak için kullanılan bir mantradır. Sansktritçe’de geçen “Om mani padme hum.” cümlesinde geçen hum sözcüğünün kısaltılmışı olduğu sanılmaktadır. Om bu bağlamda “lotusun içindeki mücevher” anlamına gelir. Bilincin aydınlanmasını da sembolize eder. Hinduizm’in kutsal kitabı olan Vedalar’da evrenin nefesi anlamıyla kullanılmıştır.

Om aslında aum’dur ve 3 harften oluşur. Bu üçleme için yapılan çeşitli yorumlar vardır;

 • Geçmiş, şu an ve gelecek
 • Uyanıklık, uyku ve derin uyku
 • Cennet, dünya ve cehennem
 • Brahma, Vishnu ve Shiva (Yaratıcı Tanrı, Sürdürücü Tanrı ve Yok Edici Tanrı)

Evrendeki her şeyin birbiriyle etkileşim halinde olduğu ve birbirini titreştirerek hareket geçirebildiğine inanılır. Om söylendiğinde 432 Hz’lik titreşim frekansı ortaya çıkarır. Bu da doğadaki her şeyde bulunan titreşim frekansıdır.

Yin Yang

Yin Yang | Fotoğraf: Brett Jordan (pexels.com)

Uzakdoğuya ait Yin ve Yang sembollerini hepimiz görmüşüzdür. Çizgi filmlerde bile kullanılan bu yaygın sembol iki kısımdan oluşur. Siyah kısım karanlığı yani kötülüğü, beyaz kısım aydınlığı yani iyiliği temsil eder. Fakat siyah kısmın içinde bir beyaz kısım, beyaz kısmın içinde de bir siyah kısım vardır. Bunun bize iletmek istediği mesaj açıktır: Bariz bir şekilde görmeseniz bile her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik bulunabilir. Bu İslam inancındaki “Her şerde bir hayır vardır.” cümlesi ile ilişkilendirilebilir. Aslında düşündüğümüzde bu evrende var olan her şeydedir. İnsanda bile Yin ve Yang vardır. Örneğin tamamen iyi niyetli olduğuna inandığımız bir insan bile an gelir kötü bir duygunun pençesine düşebilir.

Kuş Tüyü

Kuş Tüyü | Fotoğraf: pinterest.com

Kuş tüyü kadim öğretilerde yaratıcıdan, ölmüşlerden, atalardan bir mesaj almak, arınmak, affedilmek ve ilahla bağlantı kurmak anlamına gelir. O an bir çıkmazın içinde olduğumuzda veya cevabını merak ettiğimiz bir soruyu evrene sorduğumuzda cevabın kuş tüyü aracılığıyla gönderildiğine inanılır. Masallarda mitlere birçok türde sembol olarak kullanılmıştır. Kuşlar kutsal sayılan varlıklardır ve göklerden gelen ilham ve rehberliği temsil ederler. Genelde yürüdüğümüz yolun doğru olduğunu ve desteklendiğimizi simgelerler.

Hayat Ağacı

Hayat Ağacı | Fotoğraf: pinterest.com

Ağaç geçmişten günümüze masallarda, hikâayelerde, geleneklerde en sık rastlanan sembollerden biridir. Bu ağaçlar; hayat ağacı, hakikat ağacı, kozmik ağaç, evrensel ağaç gibi isimler alabilir. Ağaç evrenin 3 kademesini temsil eder: Toprak altı, toprak ve gökyüzü.

Ağaç kökleriyle toprağa bağlanır, onunla bütünleşir, aldığı suları gövdesine ve dallarına iletir ve o meyvesini bize sunar. Bize köklerimizle yerin yani toprağın bilgisini almayı, dallarıyla dışarı taşımayı yani başka insanlarla buluşturmayı, bir yaşam meydana getirmeyi aslında hem tesir alan hem de tesir veren olmayı öğütler. Hristiyanlıkta, İslamiyet’te, Mayalar’da, Çin’de, İran’da ve Şamanizm’de yaygındır.

Pentagram Yıldızı

Pentagram Yıldızı | Fotoğraf: pinterest.com

İnsanlar tarafında satanizm ile ilişkilendirilip yanlış değerlendirilse de aslında insanın sahip olması gereken özelliklerini temsil eder. Yunancada “beş çizgili” anlamına gelen Pentagrammon kelimesinden türemiştir. Birleşik beş köşeli yıldız demektir. Bu yıldızın içine bir insan yerleştirildiğinde başı, elleri ve ayakları birer köşeye denk gelir.

Dharma Çarkı – Dharma Tekerleği

Dharma Tekeri | Fotoğraf: pinterest.com

“Dharma tekerleği bazen ağır döner ama mutlaka döner.” S. Suzuki

Nirvana’ya ulaşma yolundaki öğretilerin manevi sembollerinden biridir. Evrenin düzenini ve karma yasasını sembolize eder. Karma yasasına göre insan evrene ne bahşediyorsa (iyilik ya da kötülük) karşılığında evren ona, aynısını sunar. Pentagram yıldızına benzer olarak 8 çubuğu vardır ve bu çubukların 8 buda kuralını temsil ettiği düşünülmektedir:

 • Doğru görüş
 • Doğru niyet
 • Doğru konuşma
 • Doğru eylem
 • Doğru geçim
 • Doğru çaba
 • Doğru farkındalık
 • Doğru konsantrasyon

 11:11 Sayısı

11:11 Sayısı | Fotoğraf: pinterest.com

Evrenin sayılar ve matematikten oluştuğu düşünüldüğünde bu bir frekansı ifade eder. Aslında 1-9 arasındaki her bir rakam bizimle bir mesaj paylaşmak üzerine kodlanmıştır ve bazıları çok sık karşımıza çıkar. Özellikle saate baktığımızda tekrarlanan sayılar görmüş olmamız muhtemeldir. Sayı dizileri bizi bazı frekanslara sokarak istediğimiz şeylerin enerji alanına girmemizi sağlayabilir.

Nümeroloji’de 1 sayısı yeni başlangıçları ifade eder. Eğer bu sayısı son zamanlarda çok sık görmeye başladıysanız, eskimiş olanlardan, bırakmanız gerekenlerden, beklentilerinden kurtulmanızın zamanı gelmiş demektir. Evren sizden yanlış yollardan dönüp, ruhunuzun yolunu izlemenizi istemektedir. Artık risk almanın ve yenilenmenin vaktidir.

Siz de bu sembollerden birini çok sık görüyorsanız ve artık dikkatinizi çekmeyi başardıysa, evrenin size bir mesajı olabileceğini düşünebilirsiniz. 🙂

Kapak Fotoğrafı: Suzy Hazelwood (pexels.com)

İlginizi Çekebilir: Yogi Magger’dan Ses Meditasyonu