Sabit bir yeri olmayan, gezici sanat platformu The Moving Museum İstanbul’da!Kendisini, yerel sanat sahneleri ile küresel pratisyenlerinin arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamayı araştıran bir küresel sanat projesi olarak ifade eden The Moving Museum, geçtiğimiz üç ay boyunca 35 uluslararası ve 11 yerel sanatçının İstanbul araştırması, deneyimlemesi ve ardından İstanbul-Türkiye üzerinden üretimlerde bulunmasının ardından İstanbul2014 sergisi ile 28 Ekim Salı akşamı Şişhane otoparkında izleyiciye açıldı.

moving museum 1
The Moving Museum İstanbul

The Moving Museum websitesinde serginin kuramsal çerçevesi şöyle çiziliyor; ”Sanatçılar, farklı disiplinler ve mecralarla çalışan bir kuşağı temsil ediyorlar; belli bir estetik yerine kendi pratiklerini sürekli bir değişim üzerinden tanımlıyorlar. Sergi,İstanbul’un yeri üzerinden bu farklı yaklaşımları ifade etmeyi amaçlıyor.İstanbul’da nomadik bir yapıyı yerleştirmek, oluşturmak ve şehrin hayatının insanlarının arasındaki kompleks siyasi ağı anlamak, araştırma,üretme ve karşılıklı anlar yaratmak üzerine düşünüldü.’

image
The Moving Museum İstanbul

Çağdaş sanat sergisi olan The Moving Museum’un belki de en farklı yönü gezici bir sergi olması ve farklı mekanları kendi sergi mekanlarına dönüştürmesi. İstanbul’da Şanal Mimarlık’ın Şişhane’de tasarladığı Şişhane  Park Kentsel Meydan ve Yeraltı Otoparkı’nı kendisine mekan olarak seçen sergi, izleyicilere bir yerin kullanıldığı temel fonksiyonlardan başka fonksiyonlarda da kullanılabileceğini ya da bir başka taraftan bakarsak belirli normlara sıkışıp kalmanın çok daha ötesine geçtiğimiz çağdaş bir dünyada yaşadığımızın vurgusunu yapıyor bence. Şişhane Otopark kompleksinin mimarları Sanal Arc’ın Alexis Sanal ise tasarımları ile The Moving Museum’a ev sahipliği yapmalarını şöyle değerlendiriyor; ‘Şişhane Park için vizyonumuz İstanbul’un güncel şehir kültürlerinin özgünlüğünü besleyen bir kamusal tecrübe yaratırken açık ve kendini ifade eden mecralar, farklı disiplindeki platformları yaratıcı sosyal kültürler ile kucaklamak. The Moving Museum ile bu kamusal alanın lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz; geçtiğimiz yıl içerisinde projelerinin gelişimine şahit olduk ve şehir ile kültürel diyalog aracılığıyla etkileşimde olma vizyonları Sanal Arc ve İstanbul genelinin vizyonu ile örtüşüyor.‘ 

moving museum 2
The Moving Museum İstanbul

13-16 Kasım’da gerçekleşecek Contemporary Art sergisinden önce Şişhane otoparkındaki bu sergiyi ziyaret etmenizi, bu sayede çağdaş sanata ek olarak serginin yapıldığı mekanların farklılaşmasının sanata etkisini deneyimlemenizi öneririm.